Header

Hi people, hope you're all doing great today. It feels amazing to be back here on my little space and writing again. How I've missed it. <3 Today is Tuesday and I've just had my Ocado delivery for the upcoming month and am now enjoying my breakfast in front of some youtube-videos. My lesson today doesn't start until 14.30 so I have loads of time to work from home. We're getting results back from our huge assessment we handed in before Christmas so please keep your fingers crossed for me!

// Hej på er, hoppas att ni har en bra dag än så länge. Det känns så himla härligt att vara tillbaka här igen och skriva. Som jag har saknat det. <3 Idag är det tisdag och jag har precis lastat in min matleverans för nästa månad och sitter nu och avnjuter min frukost framför lite youtube. Min enda lektion för dagen börjar inte förrän 14.30 så jag har massor med tid att jobba hemifrån. Vi får tillbaka våra resultat för en av våra stora uppsatser vi skickade in innan jul idag så håll alla tummar och tår för mig!

Also, today is my first day on my feet after suffering from the worst case of the flu I've had in years. I haven't been this sick for such a long time. You realize how dependent you are on people when you get really ill for the first time when living on your own, oh my. But, now I'm back on my feet again and this week will be filled with trying to get back on track where I was before I got sick. I'm also working pretty long hours both tomorrow and on Friday so it's a good thing I'm better.

Now, let's get this day started - I'll catch you tomorrow again! x

// Idag är också min första dag tillbaka på fötterna igen efter att ha legat helt bombad i influensan hela förra veckan. Har inte varit så sjuk på hur länge som helst så det blev verkligen en chock. Man inser hur beroende man varit av andra människor när man väl ligger där i sängen utan ork, stor realisation för livet att bo själv, haha. Men, nu är jag tillbaka på fötter och den här veckan kommer spenderas med att försöka komma ikapp det jag missat förra veckan. Jag ska också jobba långa timmar både imorgon och på fredag så det är skönt att vara bättre.

Så, nu måste jag påbörja den här dagen - until tomorrow! x

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Two months later, here I am. Back in London for my last term in London and I figured - why not take you all on for the journey? And what better way to do it than with the motivation of the #nouw30daychallenge! You can read more about the challenge HERE !

// Två månader senare, här är jag igen. Tillbaka i London för att slutföra min sista termin i storstaden och det slog mig - varför sluta nu och inte ta med er hela vägen in i mål? Och finns det något bättre sätt att göra det på än med motivationen av #nouw30daychallenge? Ni kan läsa mer om utmaningen HÄR!

So, for this challenge I'm supposed to talk you through my goals for the upcoming month so here we go:

1. Get back into old habits
I've really missed blogging but last autumn it felt more as a chore rather than something enjoyable. I really want to go back to the times where blogging was something that I thoroughly enjoyed, which is my main goal for this month. This is supposed to be my diary for me to look back on when I finish this adventure in May this year. The blog is also my own creative space where I get to express whatever I feel like on a daily basis without any rules or judgement. That is what I miss the most.

// Innan jag börjar den här utmaningen tänkte jag prata lite mer om mina mål och tankar inför den kommande månaden:

1. Hitta tillbaka till gamla vanor
Jag har verkligen saknat att blogga. I höstas började det dock kännas mer som en syssla än något roligt. Jag vill verkligen hitta tillbaka till bloggandet eftersom det verkligen var något jag älskade att göra, det är mitt största mål den här månaden. Bloggen är menat som en slags dagbok för mig att kunna scrolla tillbaka i när jag är klar med mina äventyr i London till våren. Bloggen är också ett av de få ställena där jag kan uttrycka min kreativitet utan några regler eller måsten. Det är vad jag saknar mest.

-----------------------------

2. Explore every corner of London
This is something that me and W got good at when we were together last year. But I feel like I stopped go out and explore when I started living on my own, that's about to change. I really want to make the most out of London whilst I'm still here, by exploring as much as I possibly can before I move back.

// 2. Utforska varje hörn av London
Det här är något som jag och W påbörjade förra året när vi var tillsammans. Det slutade tyvärr när jag flyttade tillbaka på egen hand, detta måste det bli ändring på. Jag vill ta vara på London medan jag kan så att vart jag än hamnar i världen efter det här, vill jag kunna känna att jag är nöjd med min tid här.

-----------------------------

3. Let's get personal
When I sit down and scroll back through my blog the posts that I always stop at are the ones that I get more personal and talk about what is going on in my life on a more personal level rather than my "weekly schedule" or just "outfit posts". So I want to do that, if not for you than for myself to be able to go back and reflect. Also, I noticed that actually writing about my thoughts and feelings helped in moving forward from what was happening in my life.

// 3. Bli mer personlig
När jag sitter ner och scrollar tillbaka på bloggen är det alltid de mer personliga inläggen jag stannar på och läser igen. Det är inte "veckoscheman" eller "outfits" jag stannar på, utan de inlägg där jag verkligen har öppnat upp och släppt ut tankar och känslor. Ett viktigt mål jag har under 2018 är att vara mer till lags med mig själv och genom att skriva av mig här känner jag att jag hjälper mig själv att gå vidare från det som snurrar just då.

Three goals felt enough for this month. I really hope that some of you are still out there and interested in following me on this journey once again. Last year was a rollercoaster and I'm more than ready for a more balanced and happy year. Next post will be more of a life update on changes that has happened since my last post in November. I hope you're excited, because I'm so excited for this!

// Tre mål kändes lagom för den här månaden. Jag hoppas verkligen att där fortfarande är en del av er kvar som vill fortsätta följa mig på den här resan igen. Förra året var verkligen en bergochdalbana och jag är mer än redo för ett mer balanserat och lyckligt 2018. Nästa inlägg känner jag att jag måste göra en liten uppdatering om vad som har hänt sen mitt senaste inlägg i november. Jag hoppas att ni är taggade, för det är verkligen jag!

Likes

Comments

As I mentioned yesterday, I've finally booked my flight back home for Christmas. I wanted to give you a bit more of a breakdown on a personal level what has been going on these few months I've been here. See it as a halfway-point update. ;)

// Som jag nämnde kort igår, jag har äntligen bokat mitt flyg hem till Sverige. Jag ville ge er en lite mer personlig inblick i vad som har hänt de här senaste månaderna. Se det som en milstolpe halvvägs mot mitt mål. ;)

After everything that happened this summer, there was always the one question coming back to me; did I really want to go back to London again? Did I really want to put myself through the challenge of being on my own in the city were we built a life together?

Despite it all, the same answer always came back to me. That I would regret it even more if I didn't go back. Because London was not "Mine and W's". It was mine. University, work, friends, memories, my favourite cafés, secret locations and local shops and all of it. It was all me, things that I'd built on my own. I couldn't just leave it unfinished.

// Efter allt som har hände i sommar, var det bara en fråga som ständigt sökte mig; ville jag verkligen flytta tillbaka till London igen? Var jag verkligen redo att utsätta mig för att återuppleva alla minnen i livet vi hade byggt ihop igen?

Och trots allt, var det alltid samma svar jag kom fram till. Om jag inte åkte, skulle jag aldrig förlåta mig själv. För trots allt så är inte London "mitt och W's". Det är bara mitt. Universitetet, jobb, vänner, minnen, mina favorit caféer, gömda platser och lokala affärer - allt. Det är saker jag själv har byggt, jag kunde inte bara lämna det.

So with determination I decided to go for it. What did I have left to loose? I had a degree waiting for me in London with just one year left. That kept me going when all emotional things failed to convince me. I went for the logical solution; I didn't want all that effort towards a degree to be for nothing.

And even though it's been so incredibly tough this term, I don't look back for a second. London has came to be my home, this is where I grew up to being an adult (at least most of the time), it is where my career finally started to get somewhere. No one can take that away from me, ever. And now, the memories that I have are now starting to evolve into my own, not shared with anyone else. And that is how I will forever remember London. The city that started as an adventure with someone else and ended with me growing on my own.

// Det var med stor beslutsamhet som jag bestämde mig för att köra vad. Vad hade jag kvar att förlora? Jag hade en 2/3 klar kandidatexamen med bara ett år kvar. Det var min största motivationen när känsloargumenten om London som drömstad inte höll. Jag kunde inte bara ge upp min examen.

Trots att det har varit en brutal termin så ångrar jag mig inte en sekund. London har blivit mitt hem, det var här jag hittade mig själv, växte upp (till stor del, haha) och det var här livet tog fart. Ingen kan ta det ifrån mig, någonsin. Och minnena jag skapar nu kommer att ta över de som var "vårt". Det är såhär jag kommer komma ihåg London. Staden som började som ett äventyr med någon annan men som avslutades med flaggan i topp, på egna ben.

I've now hit the halfway-point. Or in two weeks, that's just details. I know that next term will go by extremely fast as well. Before you know it, you will all see me graduate, and then we'll just have to see where life takes me. Whether it be a continued life in London, moving home to Sweden or anywhere else in the world - I'm ready for it.

// Nu har jag kommit hallvägs. Eller om två veckor för att vara exakt. Jag vet att nästa termin kommer att gå minst lika fort och innan ni vet ordet av kommer jag ta examen. Sen får vi helt enkelt se vart livet tar mig. Om det blir ett fortsatt liv i London, om jag flyttar hem till Sverige eller tar äventyret till ett nytt land - jag är redo och öppen för allt.

Those of you who have stuck with me for these few years or even months know the rollercoaster I've been on. And this year, 2017, has been both the best and the worst year of my life so far. I've lost some of the most important parts of my life, but I've also gained so incredibly much. And it's insane to look back on. If you want to, I'd be more than happy to make a throwback post for this year to show everything more in detail. Until then I just want to say - don't let anything or anyone stop you from doing what you want. Because at the end of the day, you is the only one you got. x

// Till er som har varit med sen början eller bara det här året, ni vet vad den här berg-och-dalbanan har innefattat. Och det här året, 2017, har verkligen varit det bästa och sämsta året i mitt liv. Jag har förlorat några av de viktigaste delarna i mitt liv men också vunnit så mycket mer. Det är helt galet att se tillbaka på. Kan gå mer in på detaljer om hela året i ett annat inlägg om ni vill. Tills dess har jag bara det här att säga - låt aldrig någon eller något stoppa er från att göra det ni vill göra. För i slutändan har vi bara oss själva. x

Likes

Comments

New week again and it's starting off great. I'm in such an amazing mood today since yesterday I BOOKED MY FLIGHT HOME! On the 12th of December I'm finally going back to Sweden again for Christmas and I couldn't be more excited right now. So yeah, I made a bet to myself last week that if I didn't finish at least two assignments by Sunday (yesterday) I would have to stay in London until the 15th. But guess what? I fucking finished. So now I'm on top again! So this week will be me focusing on the rest of the assignments ahead of me and to get them done as soon as possible.

Monday: Today we have a feedback session for Creative Advertising at 13.30 where we need to get our creative brief approved to further continue with the assignment. So that's what we're doing there. The rest of the day will be spent studying and working my way through this giant assignment that is going on at the moment. But I'm in a good mood, so that's amazing!

Tuesday: Study day at home before a lesson at 14.30 in Marketing Strategy. A quiet boring day to be honest, haha.

Wednesday: I'm actually off from work from now on to focus on assignments so for today I'm probably looking for a change in scenery and will head in to central London to find a place to sit down and work.

Thursday: Uni from 10-18 as usual, after that the plan is to do some grocery shopping since my pay check comes in (wohoo). My fridge is really echoing at the moment.. it's kind of sad.

Friday: By today I need to have hit a halfway point in this huge assignment I'm doing. A first draft should be ready to say the least. Also, in the evening I'm heading out with friends to eat Norwegian Christmas dinner, very excited and no idea what to expect, haha. But that is pretty much my week, loads of work and ends with fun! :)

Let's do this! 

Likes

Comments

Heeeeyyy.. how are you all today? I got home a little while ago from working down at Selfridges this afternoon. Didn't realize until this morning that I actually signed up for working down at Oxford Street... on Black Friday. Oh my. People are completely insane today, haha. Work went fine though so I didn't completely fall apart from the massive crowds.. and I managed to get home as quickly as I could.

Now, I'm having the most boring Friday night in history. I'm sat at home with the mission to complete one of my assignments by tonight. The timer is sat on 9pm, which is when I can finally lay it off for the weekend. But until then; work. I remember that I might have mentioned earlier this season that I wanted to take weekends off from studying. Not really gonna happen, haha. I have to get these assignments done asap so that I can actually have a good time for the holidays without stressing over assignments.

Wish me luck tonight! And what are your plans? All tired from a day of shopping? x

Likes

Comments

So it's Thursday afternoon and I'm sat at uni awaiting to start my final lesson of the day. It's been an incredibly long day with loads of new things to take in. It really is starting to settling in for me how close we are getting to handing in our assessments for this term. I'm actually getting there and feel like I have things under control at the moment, which is nice.

Other not so fun things, I paid my rent for 6 months in advance yesterday (big gasp). I knew this summer when I decided I wanted to stay in the same flat that it would be incredibly costly but it still shook me quiet a lot looking at the transfer to the agency. For those of you with plans on living in London, be prepared to pay massive amounts in rent. So the next 6 months will definitely be a challenge for me with everything needing to come together but it will work out in the end. As long as I stick to my budget plan it will be absolutely fine. But damn... haha.

But now that's out of the way so I don't have to think about my living situation for another 6 months, always a nice thing. Back to focus on uni and other important stuff. I've also taken a lot less work shifts from now on to fully focus on assessments, the only thing I'm doing is working a few shifts at the bank I worked at this summer during the holidays but that's pretty much it.

So that's a bit of a life update for you, what's been going on at the moment in my head. Not just uni stuff. ;)

Likes

Comments

Completely forgot to post these snapshots from my Sunday adventure down to central London where I headed in to buy mulled wine, gingerbread and some other goodies from Primark. London is really at it's best right now if you ask me, all the Christmas decorations, lighting and the whole atmosphere is just amazing. Love it!

So, in a few minutes I'm heading of to work at Wholefoods the entire day. And that is pretty much my entire schedule for the day, haha. Will probably be completely drained after that session so if I'm at all able to head to the gym or bury myself in studying would be a miracle. Fingers crossed for me that I make a lot of sales today!

What are your plans for the day? Halfway through the week already.. x

Likes

Comments

Tuesday: Uni from 1.30-4.00pm. Before that I'm getting some work done from home. The goal is to film my video resume today and start writing on a commentary for it. Due on that is next week so I've still got time. I also haven't been to the gym for so long so if I can I might squeeze in a gym session after class today, we'll see.

Wednesday: Work from 12-6pm. Long day down at High Street Kensington with work so I will not have a lot of time to study tomorrow. I'll probably head straight home after those long hours but if I still got some energy I might go to the gym for a short session.

Thursday: Uni from 10-6pm. Filled with studying, finishing of a creative brief for a group project as well as a social media analysis that needs to be done by the end of this week. Loads of things going on but I'm handling it!

Friday: Work from 12-3pm, a short session and the last one I've signed up for this year. The upcoming weeks will be filled with studying from my part which I really need to focus fully on. Deadlines are catching up on me very quickly. So the rest of Friday will be spent studying, wohoo.

Saturday/Sunday: Preferably I would want to visit the Scandinavian Christmas Market again, if I can drag someone with me, haha. Other than that I always have studying to do. My schedule is very repetitive at the moment, sorry about that. But this is my everyday life at the moment.

Likes

Comments

I really just couldn't help myself yesterday so I went full on Christmas extravaganza on my apartment with star in my window, red candles and of course my beloved Christmas tree.. and to top it off I treated myself to some gingerbread and mulled wine from TotallySwedish which was totally the best decision ever. So now I get to enjoy Christmas in my apartment for three weeks before I head home for the holidays, yaaaay! <3

And no, it's never too early for this. I absolutely love this season with all that comes with it. And it makes it a lot easier to work with such a cosy setting around me. Just love it!

So after a weekend filled with Christmas decorating and studying like a maniac I'm heading into yet another week filled with work and study. This week is focus on the smaller assignments that I need to get done as soon as possible to get them out of the way. Then I'm also working the entire day on Wednesday from 12-18 as well as Friday. Other than that we'll see what this week has to offer! :)

Likes

Comments

So, this Friday didn't really turn out the way I wanted it to. I woke up this morning with a minor headache that didn't bother me too much and I genuinely thought that it would go away. Well, quite the opposite happened. I headed to work as normal, started working and felt it growing on my during my shift. It got really bad and I decided to sell out of my stock as quickly as I could so that I could head home. And now, I've been laying on the sofa in darkness for about 3 hours and I have no plans on getting up more than necessary. I managed to head to the store to buy a frozen pizza (haha). So it will just be me and the pizza tonight. <3

Sorry for whining so much in this post, I was just really looking forward to having a nice Friday night off from studying after work, maybe head out with friends and instead I'm stuck at home with the worst headache I've had in months. It's getting better now though, I can sit by the computer as usual but I'm so exhausted from that.

Hope that the rest of you are having a great Friday night and really enjoying your evening! Take a shot or a drink for me if you're going out and I'll catch you tomorrow hopefully without a headache! x

Likes

Comments