Header

I know a lot of people struggle with warm tones in their hair once they bleach it (I've been one of them). But this time I really feel like I've found a great regime that works for me and my hair. Even though it's completely bleached it still doesn't feel too dry or frizzy. Above you can see all the products that I use and I'll take you through my routine below! Keep in mind that I'm not a professional, I bleach my hair at home and just because these products work for me doesn't mean they will work for everyone.

Jag vet att jättemånga har problem med gula toner i sitt blekta, blonda hår (jag har varit en av dem). Men nu på senaste har jag hittat en rutin som fungerar utmärkt för mig och mitt hår. Även fast mitt hår är totaltblekt så upplever jag inte att det är lika slitet eller dött som det varit förr. Ovan kan ni se alla produkterna jag använde och jag ska ta er igenom alla stegen nedan! Ha i åtanke att jag inte är en professionell frisör, jag bleker mitt hår hemma och kan inte alls garantera om dessa produkter fungerar för alla.

About once a week I like to use both silver schampoo and conditioner. The ones I'm using right now are from Bleach London and I think that they work amazing. First I wash my hair with my regular schampoo (preferably pH-balanced) to remove all the dirt and other products that might be in my hair. Then I put a generous amount of silver schampoo in my hair and smoothly massages it into my entire hair. Be gentle and don't make it lather too much, rather "drag it" through your hair than massage too roughly. Then I leave it on for about 10-20 minutes depending on how much effect I want, then rinse it off.

After the schampoo I do the conditioner, even here - take a generous amount and divide it through your hair. Leave on for 10-20 minutes and rinse it off (preferably in cold water). Then I let my hair air-dry for as long as possible before combing it or doing any styling.

Ungefär en gång i veckan gillar jag att använda silver schampoo och balsam. Dessa är från Bleach London och jag tycker att de fungerar utmärkt. Först tvättar jag mitt hår med vanligt schampoo (gärna pH-balanserat) för att få bort all smuts och produkter ur håret. Sen masserar jag försiktigt in en generös mängd silver schampoo i håret. Försök att "dra" in schampot i håret istället för att massera för våldsamt, haha. Sen låter jag det sitta 10-20 minuter beroende på önskad effekt.

Efter schampoo går jag över till mitt silver balsam, även här - generös mängd och fördela i hela håret. Låt sitta 10-20 minuter och skölj ur (gärna i kallt vatten). Sen låter ja mitt hår lufttorka för att inte fresta på det för mycket.

When needed, coconut oil is my holy grail. Important that it is extra virgin and preferably organic! Since bleach and silver schampoo might cause a lot of damage to your hair it's important to take care of it every once in a while and give it some moisture. I prefer putting coconut oil in before I got to bed and then rinse it off in the morning, but as long as you leave it in for more than an hour, you can do it in the day as well!

Vid behov är kokosolja är min holy grail. Viktigt dock att det är extra virgin och gärna ekologiskt! Eftersom blekning och silver schampoo kan slita en del på håret är det viktigt att ta hand om det och återfukta det lite då och då. Jag föredrar kokosolja som jag applicerar precis innan jag går och lägger mig och sköljer av på morgonen, men så länge du låter det sitta i mer än en timme kan du även göra det på dagen!

Between coloring/bleaching, I like to use any sort of toner. This white toner from Directions is a current fave and it gives a nice cool tone. This toner is supposed to be left in your hair for about 15 minutes but I leave it in for much longer, hehe. When I bleach it I use another toner from Schwarzkopf Professional (if you're interested I can show you how I bleach it another time) that removes all of the brassiness from the bleaching but I like to use a toner in between sessions as well because as I said, silver schampoo does damage my hair and sometimes it doesn't remove all the brassiness so a real toner is perfect in between bleaching to get back that really cool blonde shade!

Mellan blekning/färgningar gillar jag att använda en toner. Den här vita tonern från Directions är min tillfälliga favorit och den ger en jättesnygg kall (vit) ton. Den här ska sitta i ungefär 15 minuter man jag brukar ha i den betydligt längre, hehe. I samband med att jag bleker det använder jag en annan toner från Schwarzkopf Professional (om ni är intresserade av hur jag bleker mitt hår kan jag visa det någon annan gång) och den tar bort alla gula toner som blekningen orsakat. Men jag gillar att använda en toner mellan gångerna för att få tillbaka den där kalla tonen igen. För till slut räcker inte silver schampoo riktigt till känner jag ibland. Då är det nice att slänga i en toner istället!

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments